ØRBÆK VANDVÆRKØrbæk Vandværk  
   
     
 

Sidste nyt

Vandbruddet på Tværvej er repareret.

Der var lukket for vandet på Tværvej fra kl. 19.00 til kl. 21.00

Bestyrelsen

 

 

Vandbrud på Tværvej i Ørbæk den 13-03-2024

 

På grund af et stort ledningsbrud på Tværvej, vil der blive afbrudt for vandet omgående, mens bruddet bliver repareret.

 

Vi beklager, men åbner så hurtigt som muligt for vandet som muligt.

 

Bestyrelsen

 

 

 

Onsdag den 11. marts 2024

 

For at være sikre på, at vores nødgenerator virker, hvis vi får strømafbrydelse, på et eller andet tidspunk i fremtiden, laver vi en prøveopstart af generatoren, onsdag den 13. marts fra kl. 9.00.

 

Der vil derfor være nogle få afbrydelser, á ca. 30 sekunders varighed, for udpumpning af vand fra vandværket.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Julen 2023 nærmer sig med raske skridt, og et nyt og forhåbenligt stabilt år venter forude.

 

 

Ørbæk Vandværk ønsker alle forbrugere en rigtig glædelig jul, og et godt Nytår.

 

De bedste julehilsner fra bestyrelsen

 

Ledningsbrud på Odensevej

 

Torsdag den 12. oktober, havde vi et stort ledningsbrud i en mark på Odensevej, så der stort set ikke var vand fra EbroFrost, og ud af Odensevej, Ringholmvej og Margårdsvej, fra middagstid og til kl. godt 20.00

Bruddet er blevet udbedret, så nu skulle der gerne være tryk på vanndet igen.

Husk vandet kan godt være lidt grumset i starte, men det er ikke farligt.

Det vil være en god ide at lade vandet løbe lidt, til det igen bliver klart.

 

Bestyrelsen

 

Generalforsamling

 

Husk at møde op til Ørbæk Vandværks generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes i Ørbæk Midtpunkt

 

Mandag den 1. Maj 2023, kl. 19.00

 

Hvis du/I ønsker at deltage i den efterfølgende spisning, skal du/I tilmelde jer senest tirsdag den 25. april til: 

Ivan Kruse tlf. 40485511, eller på mail: ivan@libavej16.dk

 

Bestyrelsen håber på, at rigtig mange møder op.

 

 

Den 07-03-2023

 

Nødstrømsgenerator er monteret på vandværket, hvilket betyder at vandværket i tilfælde af fremtidige strømafbrydelser, kan pumpe vand ud til vores forbrugere.

 

Generatoren blev monteret i henhold til nedenstående dato, og inden for den oplyste tidsramme.

 

Selv om vi har monteret nødstrømsgeneratoren, vil der også fremover forekomme afbrydelser for udpumpning af vandet, i forbindelse med ledningsbrud, eller andre nødvendige renoveringsarbejder på vandværket.

 

Lørdag den 4. februar 2023 lukkes der for udpumpning af vand fra Ørbæk Vandværk,

fra kl. 9.30 og til ca kl. 11.00.

Årsagen til lukningen er, at vi skal have tilsluttet en nødstrømsgenerator, så vi efterfølgende kan pumpe vand ud fra vandværket, ved midlertidige strømafbrydelser.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

29. december 2022

 

Mulige Strømnedbrud kan ramme Ørbæk Vandværk i de kommende måneder.

 

Energistyrelsen har gennem Nyborg Kommune, varslet mulige strømnedbrud, af en varighed på ca. 2 timer pr. gang.

 

Ørbæk Vandværk arbejder med at få anskaffet en nødstrømsgenerator, men blandt andet fordi at alle vandværker i hele landet, er blevet bedt om, at anskaffe sig en nødstrømsforsyning, er der en leveringstid, der betyder at vinteren sansynligvis vil være ovre, inden vi kan skaffe en nødstrømsgenerator.

 

Når og hvis der kommer strømnedbrud, vil vandværket blive orienteret ca. 15 min før afbrydelsen.

 

Vi vil omgående orientere om strømnedbruddet, på denne side, på Facebook, og på en mail til de erhvervsdrivende, der har bedt om at blive orienteret, i tilfælde af planlagte vand afbrydelser.

 

Hvis vi bliver orienteret, så vi kan nå at sende beskeden videre, vil forbrugerne få en mulighed for at tappe det nødvendige vand, til et par timer.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

2. november 2022.

Der er konstateret et brud på vandledningen i marken, bag ved Odensevej 42, vi blev derfor nød til at afbryde for vandet, på en del af Odensevej, Risinggårdsvej, Ringholmvej, og Margårdsvej.

Der var lukket for vandet i ca. 2 timer og 30 min. fra kl. ca. 12.40 til kl. 15.00

 

 

Vandledningen er repareret, og ved 16 tiden var der igen vand i hele Libakvarteret.

Vandafbrydelsen skete fordi en entreprenør, i for bindelse med fremføring af strømkabel, til den nye bebyggelse på Spurvevej, ved en beklagelig fejl, "skød"elkablet ind i vandledningen.

 

 Mandag den 17. oktober 2022

 På grund af overgravet vandledning, på hjørnet af Birkevej og Vibevej, er der lukket for vandet i Libakvarteret.

Der er tale om et større vandbrud, men vi forventer at vandledningen er repareret, og at der igen er vand i Libakvarteret inden kl. 16.00.

Når der igen er vand på ledningen, kan det godt være uklart, så det vil være godt at lade det løbe, indtil det igen er klart.

Selv om vandet ikke er helt klart, er det ikke sundhedsskadeligt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Status og handleplan for levering af vand, uden for højt indhold af DMS fra Ørbæk Vandværk

 

Som I kan se i analyserne under: Vandprøver, har vi problemer med et for højt indhold af DMS i drikkevandet, fra vandværket.

(Se nedenstående dispensatiensgodkendelse, fra Nyborg kommune.)

 

Status for Boringen på Assensvej 37. I marken efter Mejerivænget. DGU nr. 155.2124

 

Den 17. juni var vi nød til at lukke for oppumpning af råvand fra boringen, fordi der pludselig kom noget meget fint sand op fra boringen, og ned i filteranlægget på vandværket.

 

Hvis vi havde fortsat med at bruge boringen, ville vores filtre på længere sigt blive ødelagte af sandet.

 

Efter at boringen blev lukket, er vi i gang med at renovere den.

 

Vi har støbt ca. 7 meter beton, som ny bund i boringen, og skal efterfølgende have fremstillet og monteret et nyt sandfilter.

 

Arbejdet med montering af sandfilteret opstartes tirsdag i uge 38, og vi forventer, at kunne starte med oppumpningen af råvand, forhåbenlig uden sand, ved udgangen af uge 39.

 

Det spændende bliver, at se hvor meget vand boringen efterfølgende kan yde, men det forventes at det bliver mellen 15 og 25 m3 i timen.

Vi forventer også, at det tidligere forholdsvis høje indhold af Clorid, vil bliver lavere efterfølgende.

 

Status for den nye boring på markedspladsen. DGU nr.156.737.

 

Selve boringer er færdig, de foreløbige vandprøver ser meget positive ud, og vi forventer at boringen kan yde omkring 30 m3 i timen.

 

Vi er i gang med at grave op, og lægge råvandsledningen, fra boringen, og ned til Sentvedvej, hvor den vil blive tilsluttet eksisterende råvandsledning, ved DGU nr. 156.124.

 

Vi forventer at alt monterings- og tilslutningsarbejdet er afsluttet, så boringen kan tages i brug omkring 1. november 2022.

 

Men som situationen ser ud i øjeblikket, blandt andet med at få leveret det tekniske udstyr, kan der opstå mindre forsinkelser, hvilket vi selvfølgelig ikke forventer, men som desværre kan forekomme.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Dispensation fra drikkevandskvalitetskravet for DMS på Ørbæk Vandværk


Nyborg Kommune giver Ørbæk Vandværk dispensation fra drikkevandskvalitetskravet for pesticidnedbrydningsproduktet DMS. Dispensationen gives efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Dispensationen udløber den 1. november 2022. Se dispensation for drikkevandskvalitetskravet her

 

Venlig hilsen

 

 

Irene Reinholt Andersen Dyrlæge

 

 

Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed Fødevarestyrelsen
Ørbæk Vandværks rådgiver (WSP)

 

 

 

Vores Elnet har meddelt os, at der bliver afbrudt for el-forsyningen, til vandværkets pumpestation på Nørremosevej, tirsdag den 28. juni, fra kl. 8.00, til ca. kl. 11.00

 

Det kan medføre at vandtrykket, fra pumpestationen og i resten af Ellested området vil falde, i ovennævnte tidsrum.

 

Ørbæk den 1. maj 2022

 

På grund af montering af en ekstra renvandspumpe på vandværket, vil der være afbrudt for vandet:

 

Torsdag den 19. maj 2022, mellem kl. 9.00 og til ca. kl. 12.00

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

 

 

Ørbæk den 21. Marts 2022

 

Silhorko har i dag meddelt Ørbæk vandværk, at de ikke kan montere den nye rentvandspumpe, torsdag den 24. Marts.

 

Datoen er aftalt for over en måned siden.

 

Vi har meddelt Silhorko, at vi er meget utilfredse med, at de ikke overholder aftalen, blandt andet fordi, vi både har annonceret i Lokal avisen og på Facebook, at der ville blive lukket for udpumpning af vand fra vandværket torsdag den 24. Marts, mellem kl. 9.00 og kl. 12.00

 

Silhorko beklager, men kommer ikke på ovenstående dato.

.

Derfor bliver der alligevel ikke lukket for vandet den 24. Marts.

 

Vandværket vil på et senere tidspunkt, orienteret om en ny dato, for montering af rentvandspumpen, og som følge deraf lukning for vandet, i en periode.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

 

 

 

Søndag den 27. februar 2022

 

Så skete det desværre igen. For tredje gang inden for en uge.

 

Lørdag mellem kl. 17.49 og kl. 23.00, var der igen strømafbrydelse på sentvedvej i Ørbæk.

 

Heldigvis har "Vores Elnet" fundet fejlen, og fået den udbedret.

 

i forbindelse med at Balles Entreprenørforretning fra Glamsbjerg, har skudt en raket under vejen, for fremførelse af fibernet eller telefon, ved  Sentvedvej 1 (Almas Hus) har de ødelagt et  elkabel, og skudt lige igennem kloakrøret.

 

El-ledningen er repareret, så vi regner med, at vi igen kan levere vand ud til alle forbrugere, uden de meget generende afbrydelser, som vi desværre ikke har haft nogen indflydelse på.

 

Se dog nedenstående planlagte afbrydelse.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

Planlagt afbrydelse for udpumpning af vand fra vandværket.

 

For at sikre et mere stabilt vandtryk, på vores ledningsnet, skal der monteret en ny rentvandspumpe, ved vandværkets rentvandstank, TORSDAG DEN 24. MARTS.

 

Derfor bliver der lukket for udpumpning af vand, fra kl. 9.00 og til ca. kl. 12.00

 

Vi beklager at der bliver lukket for vandet, men det er desværre nødvendigt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Lørdag den 26. februar.

 

Så skete det desværre igen.

 

I går fredag aften, blev vi desværre igen, for anden gang i denne uge, ramt af strømsvigt på Sentvedvej, hvor vandværket ligger.

 

Det betød at vi desværre ikke kunne pumpe vand ud fra vandværket i et par timer.

 

"Vores Elnet" fik genetableret strømmen, men kunne ikke fortælle, hvorfor strømsvigtet var opstået, hvilket selvfølgelig bekymrer os, fordi vi frygter at det sker igen.

 

Ørbæk vandværk har desværre ingen indflydelse på strømmen, men håber selvfølgelig på, at vi ikke får flere strømsvigt fremover.

 

Tak til alle, der har været med til, på Facebook at oplyse og dele årsagen, til den manglende levering af vand.

 

Bestyrelsen tager selvfølgelig alle indlæggene til efterretning, og vi håber at rigtig mange vil deltage i vandværkets generalforsamling, mandag den 25. april 2022, kl. 19.00 i Ørbæk Midtpunkt.

 

Indbydelsen til generalforsamlingen, bliver omdelt til alle forbrugere, senest 3. april.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen 

På grund af strømsvigt, fra "Vores Elnet" på Sentvedvej, mandag den 21. februar, kunne der desværre ikke pumpes vand ud fra vandværket, mellem kl. ca. 15.00 og kl. 16.00

 

 Tirsdag den 10. januar.

Så kom der vand igen, kl. ca. 23.30 tirsdag den 10. januar.

Vandafbrydelsen der varede ca. 4,5 timer, skyldes en fejl, først i kompressoren på vandværket, og derefter et stort vandbrud ud for Nyborgvej 3.

Det er desværre hvad der kan ske, når ledningsnettet bliver trykløst, og bagefter skal op i tryk igen.

Vandet kan være grumset og misfarvet, men ikke sundhedsskadeligt.

 

 

Vandafbrydelse!

 

Som i sikkert har opdaget, er der ingen vand fra Ørbæk Vandværk i øjeblikket.

Vi har fundet fejlen, og entreprenørerne arbejder på højtryk, for at udbedre den.

I er nød til at have tålmodighed, selv om vi godt ved at det kan være svært.

Vi forventer at der er vand igen inden midnat, men forhåbenligt også tidligere.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Torsdag den 30. december 2021, mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 læser vi alle vandmålere af, for at se jeres vandforbrug i 2021.

Det sker ved at vi kører rundt i hele vores forsyningsområde, i en bil med en computer, der kan aflæse jeres vandmåler automatisk.

I skal ikke foretage jer noget i den forbindelse.

 

Ørbæk den 13-12-2021

 

Afbrydelse for levering af vand i Ellested by 

 

På grund af ledningsbrud på Ellestedvej, er der lukket for vandet, i dag mandag.

 

Vi forventer at vandbruddet bliver afhjulpet, så vi kan åbne for vandet sidst på dagen.

 

Når der har været afbrudt for vandet, vil der normalt, når der bliver åbnet igen, komme grumset vand ud af hanerne.

Vandet er ikke farligt, og i skal blot lade det løbe, til det igen bliver klart.

(Afbrydelsen varede ca. 2 timer)

 

 

 

Ørbæk den 05-07-23021

 

Afbrydelse for levering af vand.

 

Som næsten alle har erfaret, har der i de sidte dage været problemer med at få leveret vand.

 

Da det var en defekt i en ventil, der sidder i bunden af en af vores rentvandstanke, som vi ikke kunne forudse, har det ikke været muligt, at varsle afbrydelse af levering af vand på forhånd.

 

Vi har i perioden, orienteret om problemerne på Ørbæk Vandværks side på Facebook

 

Problemet skyldes en defekt ventil til en af vores rentvandspumper. Den er nu er skiftet.

 

Den defekte ventil gav problemer for det tekniske system, som bevirkede, at en af de to andre rentvandspumper også satte ud, hvorfor vandtrykket faldt meget, og i perioder helt forsvandt.

 

Når der har været afbrudt for vandet, vil der normalt, når der bliver åbnet igen, komme grumset vand ud af hanerne. Vandet er ikke farligt, og i skal blot lade det løbe, indtil det igen bliver klart.

 

Vi forventer at problemerne er løst, så vi igen kan levere rent, og nok vand til alle vores forbrugere.

 

venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Generalforsamling afholdes: Mandag den 13. september i Ørbæk Midtpunkt, kl. 19.00

Årsrapport for 2020, med dagsorden på forsiden, husstandsomdeles senest 14 dage før generalforsamlingen

Generalforsamlingen er på grund af Coronaen udsat fra April måned.

 

Onsdag den 30. juni, fra kl. 14.00, læser vi jeres vandmålere af.

Det foregår elektronisk ved, at vi kører rundt i en bil i vores forsyningsområde med en computer, der fanger jeres vandmåler automatist, og aflæser jeres vandforbrug.

I skal ikke foretage jer noget i den forbindelse.

 

 

 Ørbæk den 15-05-2021

 

De sidste par dage, har vi på facebook kunne læse i diverse indlæg, om en mulig forurening ved plejehjemmet Rosengården i Ørbæk.

 

Vi ønsker ikke at deltage i diskussionen, om den forurening der bliver nævnt.

 

Kun oplyse følgende:

 

Ørbæk Vandværk er et Andelsselskab.

 

Vi presser selvfølgelig sammen med Kommunen Regionen til at få foretaget en registrering og efterfølgende få gjort hvad der er rimeligt og muligt, for at forhindre at tidligere tiders bortskaffelse af diverse former for affald, forurener vore grundvand.

 

Ørbæk Vandværk har, ligesom næsten alle andre vandværker i Danmark, problemer med tidligere tiders sprøjtning med pesticider, både på landbrugsjord, på gartnerier og i plantager mm, men sikkert også i private haver.

 

Vi har igennem de sidste ca. 10 år, været ramt af forskellige pesticider i flere af vores boringer, hvilket skyldes at vi i dag, analyserer efter mange flere pesticider end tidligere.

 

Ørbæk Vandværk har 5 boringer i øjeblikket, hvoraf vi kun bruger de 2, fordi de sidste 3 indeholder forskellige pesticider, der ligger over den tilladelige grænse. Vi har dog konstateret, at indholdet af nogle af pesticiderne er faldende, og forventer derfor at vi på et senere tidspunkt, kan begynde at bruge boringerne igen.

 

Den sidste boring vi har, er taget i brug i 2020, og vi arbejder med planlægning af endnu en boring, som vi forventer at kunne tage i brug i 2020 eller 2023.

 

Selvfølgelig er Ørbæk Vandværk bekymret for fremtidens drikkevand, og vi ser selvfølgelig gerne, at Regionen gør hvad der er muligt, for at sikre rent drikkevand i fremtiden.

 

Bestyrelsen i Ørbæk Vandværk, håber at rigtig mange vil følge opfordringen på facebook, om at møde op til vores generalforsamling, som på grund af Coronaen er flyttet til efteråret, og hvor alle andelshavere, får en årsrapport afleveret i postkassen, hvor dato for afholdelsen er påført.

 

Ørbæk Vandværk

Bestyrelsen

 

 

 

 

Vandværkets generalforsamling afholdes, når myndighederne tillader det.

 

I henhold til lovene, skal den afholdes inden udgangen af april, men på grund af Corona, vil den muligvis blive udsat til senere på året.

 

Indbydelse med dato, dagsorden og Årsrapport, bliver omdelt til alle andelshavere, senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

VANDAFBRYDELSE:

 

TIRSDAG DEN 2. MARTS: FRA KL. 9.00 til CA. KL: 14.00

 

På grund af ledningsarbejde i Mejerivænget bliver vi desværre nød til at lukke for vandet i følgende områder:

 

Mejerivænget, Hulvejen 4 til og med 32 C, Rosenvej, Mellemvej, Assensvej fra Odensevej mod Ellested, Nørremosevej og hele Ellested området.

 

Der kan forekomme tryktab på Ørbæk Bryggeri, og i hele Libakvarteret/Spurvevej.

 

Efter genåbning for vandet, kan det være misfarvet og grumset, men det er ikke farligt.

I skal blot lade vandet løbe lidt, til det igen er klart.

 

Venlig hilsen

Ørbæk Vandværk

 

 

Måleraflæsning Onsdag den 30. december:

Onsdag den 30. december læser vi jeres vandmåler af, for at se jeres vandforbrug i 2020.

Det foregår ved at vi kører rundt i hele vores forsyningsområde, i en bil med en computer, der fanger jeres vandmåler, og aflæser jeres vandforbrug automatisk.

I skal ikke foretage jer noget i den forbindelse

 

Strømafbrydelse den 5. august 2020

På grund af strømafbrydelse på større områder på Fyn, kunne vi ikke pumpe vand i en periode på 20 - til 30 min. midt på dagen.

Det var en fejl på elnettet, som Vandværket desværre blev ramt af.

 

Generalforsamlingen der blev udsat på grund af Covid 19 afholdes:

 

MANDAG DEN 7. SEPTEMBER 2020, KL. 19.00 i ØRBÆK MIDTPUNKT

Indbydelser i form af Årsrapport 2019, med dagsorden på forsiden, omdeles senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle forbrugere er velkommen.

 

Ledningsbrud i Ellested den 11. juni

I forbindelse med nedgravning af Fibernet, har Munks forsyning gravet ned i vores vandledning, ud for Ellestedvej 9. Derfor var der afbrudt for vandet i Ellested i ca. 2 timer

 

Nye vandboring på Assensvej 37:

Den nye vandboring, inkl. rørføring mm. er nu færdig, og vi er begyndt at pumpe vandet ind gennem filteranlægget, og videre ud til forbrugerne.

Det eneste der mangler er montering af et lukket hegn om selve borehuset.

Vi har lavet aftale med tidligere forpakter af arealet Torben Jørgensen, gående ud på, at han sår en græsblanding, og slår arealet 1 gange årligt.

 

Måleraflæsning tirsdag den 30. juni

 

Tirsdag den 30. juni mellem kl. 12.00 og 17.00 læser vi jeres vandmåler af.

Det foregår elektronisk, ved at vi kører rundt i  vores forsyningsområde, i en bil med en computer, der fanger jeres vandmåler og aflæser jeres vandforbrug automatisk.

I skal ikke foretage jer noget i den forbindelse

 

Udsættelse af vores generalforsamling !!

 

Ørbæk vandværks generalforsamling, der i henhold til lovene, skal afholdes inden udgangen af april måned, er på grund af Coronavirus udsat, indtil der igen bliver normale tilstande i Danmark.

Indbydelser med dato, dagsorden og årsrapport blive post omdelt til alle andelshavere, senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Kommende strømafbrydelser medfører at vi ikke kan pumpe vand ud fra Ørbæk Vandværk

Vores Elnet har meddelt, at der bliver strømafbrydelse på vandværket:

Tirsdag den 3. marts, mellem kl. 8.00 og 9.00

Torsdag den 5. marts, mellem kl. 10.00 og 12.00

 

Ny status for vores vandboring mm. pr. 29. februar 2020

Selve ledningsføringen er afsluttet, vi mangler kun finregulering og græssåning på de berørte arealer, samt asfaldteringen af gangstien ved mejeriet. Arbejdet afventer vejrliget.

Herefter pågår smede-, el- og teknikarbejdet ved boringen, og på selve vandværket.

 

Status for vores nye vandboring, på Assensvej 37.

Selve boringen der er 120 m. dyb er færdig. Der er taget vandprøver, og udført analyser af vandets kvalitet.

Analyserne viser at vandet er ok, og derfor starter vi op, med opgravning/underboring og nedlægning af vandrør, fra boringen og ned til vandværket, mandag den 13. januar 2020.

Vi forventer at arbejdet, inkl.montering af pumpe, pumpehus, og indhejning omkring boringen, samt tilslutningsarbejder og montering af automatik på selve vandværket, vil være afsluttet i løbet af foråret og sommeren 2020

 

Vi har desværre konstateret et ledningsbrud, ved Langemosevej 5.

For at reparere vandledningen, er vi desværre nød til at lukke for vandet:

FREDAG DEN 27. SEPTEMBER, FRA KL. 14:00

Vi forventer at arbejdet er afsluttet senest kl. 18.00

Det berørte område er:

Skolen, Ørbæk Midtpunkt, Lægehuset, Børnehaven, Langemosevej, langemosevænget, og en del af Sentvedvej

Venlig hilsen

 

Ørbæk Vandværk

 

For at være mere sikre på, at der kan leveres rent vand, til alle forbrugere fremover, begynder vi den 17. September arbejdet med at lave en ny vandboring, som supplement til de 2 aktive boringer, vi har i øjeblikket.

Boringen udføres på marken, lige efter de sidste boliger på Mejerivænget, på marken tilhørende Assensvej 37 Ørbæk.

Borestedets beliggende er placeret, efter statens anvisninger, hvor det forventes at der er rigtig gode muligheder for at finde rent vand, i en mængde, så det kan betale sig at bruge det til drikkevand

Selve borearbejdet vil vare ca. 14 dage, hvorefter der skal laves analyse af vandprøverne, renpumpning mm.

Selve arbejdet inkl. ledningsnet ned til vores vandværk på Sentvedvej, forventes at blive afsluttet i 2020.

 

 

 

På grund af en utæt brandhane på Assensvej, ud for nr. 13, vil der være lukket for vandet, tirsdag den 9. juli, 2019, fra kl. 9.00 til kl. 13.00, på følgende adresser:

Odensevej 1, Assensvej 22 til og med 34, (kun de lige numre), og Rosenvej 1, 2 og 3.

Vi forventer kun at det er ovenstående adresser der bliver berørt.

Vi kan dog ikke være helt sikre på, at beboerne i Mejerivænget og resten af Assensvej, også kan få afbrudt for vandet inden for ovennævnte periode.

Venlig hilsen

Ørbæk vandværk

 

 

 

Husk generalforsamling 2019

 

Ørbæk Vandværk afholder generalforsamling,

 

mandag den 29. april, kl. 19.00, i Ørbæk Midtpunkt.

 

Dagsorden i henhold til omdelte Årsrapport 2018

 

 

 Måleraflæsning 2018:

 

Søndag den 30. december, mellem kl. 9.00 og kl. 14.00 bliver jeres vandmåler læst af.

 

Det foregår elektronisk, ved at vi kører rundt i vores forsyningsområde i en bil med en computer, der opfanger signalet fra jeres elektroniske måler, og automatisk aflæser jeres forbrug.

 

I skal ikke foretage jer noget i den forbindelse.

 

Ørbæk Vandværk ønsker alle forbrugere, et rigtig godt nytår.

 

 

Ledningsbrud:

 

Ledningsbrud på Sentvedvej er udbedret, uden at det har været nødvendigt at lukke for vandet.

Så der bliver ikke lukket for vandet i nedenstående område.

 

Ledningsbrud:

 

Der er desværre konstateret brud på en af vandværkets hovedledninger på Sentvedvej, tæt på Hovedgaden.

 

Reparationsarbejdet påbegyndes TORSDAG MORGEN, den 6. december, hvor der i løbet af dagen kan forekomme mindre kortvarige vandafbrydelser.

 

Fra FREDAG MORGEN, KL. 8.00 og de efterfølgende 4 til 8 timer, indtil reparatiomsarbejdet er afsluttet, vil der være lukket for vandet i følgende område:

 

Svendborgvej - Slotsvænget - Frørupvej - Elvid - Langemosevej - Langemosevænget - Fåborgvej - Bøgevej - Åløkkevej - Hovedgaden op til Ørbæk Å og Sentvedvej.

 

Vi forventer at kunne levere vand til den øvrige del af vandværkets forsyningsområde, men mindre uregelmæssigheder kan opstå.

 

Når der bliver åbnet for vandet igen, kan dey være lidt "grumset" i en kortere periode, men det er ikke sundhedsskadeligt.

 

 

Åbent hus på Vandværket - Fredag den 17. august, 2018, kl. 13.00 til 17.00

Vi er færdige med udvidelsen og renoveringen af vores vandværk.

I den forbindelse holder vi åbent hus på vandværket, Sentvedvej 7 C, Ørbæk

Fredag den 17. august, fra kl. 13.00 til 17.00

Vi håber at rigtig mange af vores forbrugere, og kollegaer fra andre vandværker, vil benytte lejligheden til at se det "nye" vandværk

Vi vil være vært ved en pølse og en forfriskning

Håber vi ses

 

 

HUSK: Generalforsamling 2018

Mandag den 30. April, kl. 18.30

På Ørbæk Bryggeri, Assensvej 38

 

30. December 2017

Fra kl. 9.00 til ca. 15.00 læser vi jeres vandmåler af.

Det foregår ved, at vi kører rundt i hele vores forsyningsområde i bil, hvor en computer opfanger signalet fra jeres elektroniske vandmåler og jeres vandforbrug bliver aflæst automatisk.

Ved enkelte kan det blive nødvendigt, at vi kører ind i jeres indkørsel, før vi kan fange signalet på computeren.

 

18. November 2017

Kl. 11.30 er arbejdet på vandværket færdigt, og der er igen åbnet for vandet.

 

18.November 2017

På grund af ombygning på Ørbæk Vandværk, er vi desværre nød til at lukke for vandet:

Lørdag den 18. november 2017.

Fra kl. 9.00 til ca. kl. 13.00

 

 15. juli 2017

Arbejdet på hjørnet af Mejerivænget/Hulvejen er afsluttet.

Det var heldigvis ikke et brud på vandledningen.

Vandet kom fra en drænledning, som var blevet gravet over i forbindelse med, at der er blevet gravet fibernet ned.

Arbejdet med retablering af drænet er udført af Nyborg Forsyning.

 

13. Juli 2017

 

På grund af muligt brud på vandledning på hjørnet at Mejerivænget/Hulvej, arbejdes der på ledningsnettet i dag.

 For at finde ud af om det er et brud, og hvor det er, vil der være perioder, hvor der vil være afbrudt for vandet i Ørbæk by, i kortere perioder.

 Vi forventer, at problenerne bliver afhjulpet i løbet af dagen.

 

 

 

Marts 2017.

 

Generalforsamling: Afholdes i Ørbæk Midtpunkt, Mandag den 24 April, kl. 19.00

Årsrapport med dagsorden omdeles senest 9. april.

 

 

         December 2016:

 

         Vandpriser mm. som I kan læse under fanebladet "Takster" er uændrede i forhold til 2016.

 

          Alle vores "gamle vandmålere" er udskiftet ved udgangen af 2016.
        

          Se hvordan aflæsninger foregår, ved at pege på fanebladet "Sidste nyt" med pilen, og derefter trykke på måleraflæsning.

         

          ______________________________________________________________________________________________________

 

  • Fra 01-01-2015 begynder vi at udskifte eksisterende vandmålere med elektroniske vandmålere.
    Vi regner med at udskiftninger vil være afsluttet senest 2018.

 

  • Utætte vandledninge:
    Så kontakt en af bestyrelsen hurtigst muligt.

 

 

  

 
     
  Se cookiepolitik  |  Se og ret dine cookieindstillinger  |  Ørbæk Vandværk - CVR 17 41 70 10

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere